Joen Lahjakulma Ky:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi
Joen Lahjakulma Ky
Yhteystiedot:
Osoite Jokirannantie 56 a
Postinumero toimipaikka 80170 Joensuu
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Yrityksen / henkilön nimi Tarja Tuunanen
osoite Jokirannantie 56 a
postinumero toimipaikka 80170 Joensuu
puhelinnumero +358 44 976 6410
sähköposti tarja.tuunanen@joenlahjakulma.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Yrityksen / henkilön nimi Tarja Tuunanen
osoite Jokirannantie 56 a
postinumero toimipaikka 80170 Joensuu
puhelinnumero +358 44 976 6410
sähköposti tarja.tuunanen@joenlahjakulma.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on nykyiset asiakkaat, tavarantoimittajat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
• Uusien asiakkaiden henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. (suullisesti tai lomakkeella
kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
• palveluistamme tiedottaminen
• laskuttaminen ja ostaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• pankkiyhteystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Joen Lahjakulma, tarja.tuunanen@joenlahjakulma.fi.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tapaamisen yhteydessä tai s-postilla.

7. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan
usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan
sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten,
että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla,
selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien
kautta.
Sivujen Käyttäjän on kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen
käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Joen Lahjakulma Ky:n ulkopuolelle.
Luovutamme tietoja Tilitoimisto Marjanneli Ky:lle kirjanpitoa varten. Marjanneli on sitoutunut
noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Maventa
• Passeli

10. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme lähettämällä siitä poisto pyynnön.

11. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Joen Lahjakulma Ky:n työntekijät ja Marjanneli Ky.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK